HF Skog&Bild startade i mitten av 1980-talet med att ta fram illustrationer till olika facktidskrifter inom massa/pappers- och virkesimpregneringsindustrin. Frihandsteckningar, akvareller och handritade oh-bilder. I dag består verksamheten delvis fortfarande av att göra illustrationer och presentationer av olika slag men nu mestadels i digital form som ex.vis Power Point-presentationer.

Huvudsaklig verksamhet i dag är:

Försöksuppläggning/provtagning/analyser

HF Skog&Bild utför uppdrag åt olika skogsbolags forskningsavdelningar som vill genomföra olika virkesstudier. Uppdraget kan bestå av utläggning av försöksytor, avverka och köra fram provvirke, såga upp provstockar och ta ut provbitar eller att exempelvis fastställa färskheten hos virke genom fukthaltsanalyser.

Vi hanterar allt från små borrkärnor till fullstora timmerstockar. Är det viktigt att bibehålla fuktigheten i provstockar plastemballerar vi dem så fuktigheten bevaras tills att virket kan läggas in i exempelvis ett frysrum. Behövs provstockar genomsågas till olika dimensioner har vi kontakt med ett företag som använder en mobil bandsåg för ändamålet. Bandsågen medför ju också att vi kan genomsåga väldigt grova dimensioner.

HF Skog&Bild har efter stormen Gudrun bistått Holmen Skog och Sydved med att följa upp det stormskadade virkets färskhetsförändring. Detta skedde genom regelbunden provtagning på under våren utvalda provträd i Småland och Halland. HF Skog&Bild ombesörjde urvalet av provträd, skötte provtagningen och utförde även efterföljande fukthaltsanalyser och fotodokumentation.

Digitalisering och fotouppdrag
HF Skog & Bild digitaliserar pappersfoton och diabilder, även hela bildarkiv, och levererar dina gamla bilder på cd. Fotouppdrag utföres och ett ganska omfattande bildarkiv finnes inom områdena skog/skogsindustri/virke/virkeslagring, samt från stormen Gudruns härjningar.

Trycksaker
Tack vare goda kontakter med ett professionellt tryckeri kan HF Skog&Bild ombesörja att en trycksak produceras - från fotografier, bildmontage, illustrationer, sättning av text, redigering - till den färdiga produkten hos kund. Böcker (inbundna/häftade), årsredovisningar, faktablad, utbildningsmaterial, PowerPointpresentationer, logotyper, visitkort - allt ordnar HF Skog&Bild! Läs mer här!

 

 

Jakt

HF Skog&Bild förmedlar och arrangerar även jakter av olika typer på mellansvenska marker med täta viltstammar. Allt från enskilda pürschjakter efter kronhjort eller nattvak i månsken efter vildsvin till drevjakter med upp till 8 skyttar och med drevfolk och hundar. En populär jaktform är att i augusti/september smygjaga efter kronhjort (hondjur) och vildsvin på kvällen, övernatta i skogen på passet för att sedan fortsätta smygjakten på morgonen.

För tillfället förmedlas inga jakter.


Några av de företag som anlitat HF Skog&Bild

Stora Enso Mantex AB MoDo Holmen Paper Holmen Skog Sydved AssiDomän Mellanskog
Södra SkogForsk SDC/VMR Tykoflex AstaCare Sv. Träskyddsinstitutet Rockstore Engineering
Sv.Golfförbundet Opulus Press Danbyholms Godsförvaltning Mittuniversitetet VMFQbera


Tel: 070-377 23 70
e-mail: hans@fryk.com